Vrtec Šenčur

Vrtec in OŠ Moravče

Vrtec Čebelica Šentjernej

OŠ Šenčur

OŠ Trebnje

OŠ Bizeljsko

OŠ Cerkno

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

Srednja šola Sevnica

Center za sluh in govor Maribor

Center za komunikacijo sluh in govor Portorož