+386 (0)1 580 05 04 strokovni.center@zgnl.si

STROKOVNI CENTER ZEBRA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE OTROKE TER ZA OTROKE Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI

O OPERACIJI

V okviru operacije »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« se predvideva razvoj oziroma nadgradnja in izvajanje preventivnih programov, ki se izvajajo in se bodo izvajali s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) v strokovnih centrih za celostno obravnavo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, s ciljem opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc, ki se lahko izvaja tudi v okviru mreže strokovnih institucij.

Namen operacije je vzpostavitev strokovnih centrov za celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Strokovni centri bodo središče visoko kompetentnih strokovnjakov, ki bodo z novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudili podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim institucijam, ki delajo z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami. Strokovni centri bodo povezovalne institucije med zdravstvom, socialo, vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in družino.

Finančna podpora za posamezni strokovni center sledi številu usmerjenih otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v osnovni šoli na dan 30. 9. 2015, in tako za centre, ki so izbrani za delo s posameznimi skupinami otrok in mladostnikov, kamor spada tudi Strokovni center Zebra, znaša 400.000,00 EUR.

Strokovni center Zebra je projekt za gluhe in naglušne otroke in otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, v katerem bomo vzpostavili podporo za vse ciljne skupine udeležencev. Gluhe in naglušne otroke in otroke z govorno-jezikovnimi motnjami bomo usmerjali od diagnoze, jih spremljali v času predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, nudili podporo vrtcem in šolam v naši mreži, otrokom in mladostnikom ponudili karierno usmerjanje v poklic in zaposlitev.  Ob tem bomo tudi izdelovali gradiva in didaktične materiale, ki bodo podprli otroke, družine in strokovne delavce v večinskih šolah.

Starši in otroci se v Strokovnem centru Zebra in specialnih ustanovah lahko udeležite izobraževalnih programov in raznih delavnic, kjer se srečujete s starši, ki imajo podobne težave, imate pa tudi možnost individualnih razgovorov s posameznimi strokovnjaki. Izvedeli boste tudi za vse formalne postopke v zvezi z obravnavo in vključitvijo vašega otroka v redno ali specialno ustanovo. Na voljo so vam tudi gradiva in didaktični materiali, ki jih v Strokovnem centru izposojamo.

Strokovni delavci iz rednih vrtcev in šol se lahko udeležite naših izobraževanj ali pa nas povabite na posvet, svetovanje ali izobraževanje v vaši ustanovi.

Če želite našo pomoč in razgovor s katerim od naših strokovnih delavcev, nas pokličite ali obiščite in radi vam bomo pomagali.

Strokovni center Zebra

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/58-00-504, 051/653-343

Faks: 01/ 56-82-527

E-mail: strokovni.center@zgnl.si

Spletna stranhttp://www.zgnl.si

Dostopnost