+386 (0)1 580 05 04 strokovni.center@zgnl.si

STROKOVNI CENTER ZEBRA IN ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA ORGANIZIRATA MEDNARODNO SPLETNO KONFERENCO

»Strokovni center Zebra včeraj, danes, jutri – podpora šolam in vrtcem«

Mednarodna spletna konferenca ob zaključku štiriletnega projekta bo potekala v ponedeljek, 29. junija 2020. Podatke za dostop bodo prijavljeni udeleženci prejeli pred konferenco.

Na konferenco vabimo vse strokovne delavce vrtcev, šol in ustanov, ki ste sodelovali z nami v projektu »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, strokovnjake iz tujine, sodelavce ostalih strokovnih centrov, predstavnike Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport, zaposlene na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana ter ostalo zainteresirano javnost.

Delovni jeziki konference bodo slovenščina, hrvaščina in angleščina.

Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi na mednarodni konferenci in zbir izvlečkov v elektronski obliki.

Udeležba na konferenci je brez kotizacije.

Sodelujoče vrtce in šole v našem projektu vabimo tudi k aktivni udeležbi – pripravi videoprispevka o izkušnjah in potrebah sodelovanja z našim Strokovnim centrom Zebra. Prispevki naj ne bodo daljši od 15 minut. Lahko jih obogatite s PowerPoint predstavitvijo, ki ne sme presegati predvidenega časa, filmom ipd.

Udeleženci, ki boste na konferenci aktivno sodelovali, nam pošljite urejene izvlečke virtualnih prispevkov za objavo v obsegu največ 1000 znakov skupaj s presledki in vašimi podatki: ime in priimek, strokovni oz. znanstveni naziv in ustanovo, in sicer do 5. junija 2020

in se prijavite na naslednji povezavi https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oPKh5-WRcEK1KOKMR267GL93FpQgLPtImUvlcOU1uYZUOUI5MTQwVFhDTVVQQVZVQzFWU0paNUg1Qy4u

Videoposnetek vašega prispevka boste oddali do 19. junija 2020. Navodilo za oddajo dobite po prijavi.

Prijave udeležencev brez prispevka sprejemamo do 24. junija 2020 na spletni povezavi https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oPKh5-WRcEK1KOKMR267GL93FpQgLPtImUvlcOU1uYZUNVdPTFBUOVJYRE05SzU3QjFSR0VLVU4wRS4u

Organizator mednarodne konference je Strokovni center Zebra ZGNL, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba organizacijskega odbora je Katja Mrak, katja.mrak@zgnl.si.

Prijazno vabljeni,

Organizacijski odbor

Dušan Kuhar                                                                                                 dr. Boris Černilec

Vodja Strokovnega centra Zebra                                                                 Direktor ZGNL

Dostopnost