+386 (0)1 580 05 04 strokovni.center@zgnl.si

STROKOVNI CENTER ZEBRA IN ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA ORGANIZIRATA MEDNARODNO KONFERENCO

»Govorno jezikovne motnje v vrtcu in šoli«

 

Mednarodna konferenca bo potekala v soboto, 1. decembra 2018, na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.

Na konferenco vabimo vse strokovne delavce vrtcev, šol in ustanov, ki se srečujete z osebami, ki imajo težave na področju govorno jezikovnih motenj.

Vse zainteresirane vabimo k pripravi kratkih prispevkov ali predstavitev dobrih praks. Prispevki naj ne bodo daljši od 15 minut. Svojo predstavitev lahko obogatite s PowerPoint predstavitvijo ali z video posnetkom, ki ne sme presegati predvidenega časa.

Izvleček, ki nam ga vnaprej pošljite, naj obsega največ 4000 znakov skupaj s presledki in vašimi podatki: ime in priimek, strokovni oz. znanstveni naziv, ustanovo iz katere prihaja avtor ter naslov prispevka.

Odbor konference si pridržuje pravico do izbire prispevkov oz. predstavitev dobrih praks glede na predviden časovni okvir in aktualnost njihove teme.

Delovni jeziki konference bodo slovenščina, angleščina, srbščina in hrvaščina.

Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi na mednarodni konferenci in zbir izvlečkov v elektronski obliki.

Udeleženci, ki boste na konferenci aktivno sodelovali, nam pošljite izvlečke prispevkov in dobrih praks do 15. oktobra 2018 in se prijavite na naslednji povezavi https://goo.gl/forms/qZPzlmIpETTPg5ZG3

O sprejemu oziroma odklonitvi vašega prispevka boste obveščeni do 26. oktobra 2018. Takrat bomo objavili tudi natančen program konference.

Prijave udeležencev brez prispevka sprejemamo do 16. novembra 2018 na spletni povezavi https://goo.gl/forms/qZPzlmIpETTPg5ZG3.

Udeležba na konferenci je brez kotizacije.

Organizator mednarodne konference je Strokovni center Zebra ZGNL, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba organizacijskega odbora Petra Perne, petra.perne@zgnl.si, 030 603 194.

 

Prisrčen pozdrav,

 

Organizacijski odbor